ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี นข 2425 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม นข 2425 มค. 25/05/2018 05:00 - 25/05/2018 22:11 2018-05-18 10:11:30
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (084-4094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นข 2425 มค. 29/05/2018 05:00 - 30/05/2018 23:00 2018-05-02 09:42:32