ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) รับวิทยากร สนามบินขอนแก่น ลงพื้นที่วิจัย บ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินาราย จ.กาฬสินธุ์ ส่งวิทยากร ที่ รร.สยามธาราเพลส กค 7137 มค. 26/03/2019 05:00 - 26/03/2019 19:00 2019-03-09 15:25:47
อนุมัติ นายปฏิพล โพธิ์ศรี (0847994492) นายปฏิพลโพธิ์ศรี (0873598268) ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 28/03/2019 10:00 - 30/03/2019 16:00 2019-03-20 09:46:27
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) สหกรณ์การเกษตรกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โรงงานน้ำตาลขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำนักงานสาธาณสุขมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ธกส.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ธกส.สาขานาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม กค 7137 มค. 02/05/2019 08:30 - 03/05/2019 16:45 2019-03-01 23:07:15
อนุมัติ นายชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ไปราชการ กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 "บ้านเชียงเกมส์" จ.อุดรธานี กค 7137 มค. 14/12/2019 08:00 - 21/12/2019 22:00 2019-03-19 12:17:43
อนุมัติ นางสาวดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 ณ จังหวัดอุดรธานี กค 7137 มค. 22/12/2019 07:00 - 24/12/2019 20:00 2019-03-20 15:01:43
อนุมัติ นายชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ชาตรี จักณารายณ์ (0989929788) ไปราชการ กีฬามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี กค 7137 มค. 09/01/2020 08:00 - 19/01/2020 23:55 2019-03-19 13:29:03