ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (0819935608) รณสิทธิ์ โพธิ์ศรี (081-9935608) สนามบินจังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 24/05/2018 16:00 - 24/05/2018 18:00 2018-05-04 11:14:34
อนุมัติ นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม กค 7137 มค. 25/05/2018 05:00 - 25/05/2018 22:11 2018-05-18 10:11:30
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ ณ กรุงเทพฯ กค 7137 มค. 29/05/2018 06:51 - 31/05/2018 16:51 2018-04-17 11:52:35
รออนุมัติ นางสาววลัญช์ภัทร พิมดา (097-130-3601) นายอิทธิพล พวังคาม (0844898613) ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 07/06/2018 08:00 - 07/06/2018 20:00 2018-05-21 08:56:10
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (087-1156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง ดร. วิชัย แข่งขัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ สนามบินขอนแก่น กค 7137 มค. 21/06/2018 09:51 - 22/06/2018 15:51 2018-01-23 13:52:08