ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) -ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง5 ปทุมธานี -นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน กทม. -มิวเซียมสยาม พระนคร กทม. -อพวช. จามจุรีแสคว ปทุมวัน กทม. -ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข นิคมโรจน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กค.6342 มค. 28/02/2018 05:00 - 02/03/2018 21:00 2018-01-05 14:22:42
อนุมัติ นายธีระยุทธ์ ชาธิพา (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม กค.6342 มค. 09/03/2018 05:00 - 15/03/2018 22:00 2018-02-21 10:04:35
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร กค.6342 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50