ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ (0951801965) วรวิทย์ สังฆทิพย์ (0850055602) สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 36-0011 มค. (รถเช่า) 21/01/2019 07:00 - 23/01/2019 17:00 2019-01-04 13:56:26
อนุมัติ กุณฑีรา อาษาศรี (0893944790) กุณฑีรา อาษาศรี (0834533839) สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร 36-0011 มค. (รถเช่า) 25/01/2019 07:00 - 26/01/2019 20:30 2018-12-17 13:23:20
อนุมัติ อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์ (0885632966) วีระพน ภานุรักษ์ (0885632966) ไปกรุงเทพมหานคร เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 8 บริษัท 36-0011 มค. (รถเช่า) 28/01/2019 08:00 - 01/02/2019 16:00 2019-01-08 09:12:39
อนุมัติ นางสาวอันนา อ่อนมาก (043722214) อันนา อ่อนมาก (0935520288) สนามบินขอนแก่น 36-0011 มค. (รถเช่า) 02/02/2019 10:00 - 02/02/2019 16:00 2019-01-07 10:38:04
อนุมัติ อาจารย์ขันแก้ว มาพรม (0867144615) ขันแก้ว มาพรม (0867144615) ไปรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยลูซอนที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มาส่งที่วารี รีสอร์ท น้ำพอง และเดินทางไป ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรม และศึกษาดูงานในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ คณะครุศาสตร์ มรม. และส่งกลับในวันที่ 8 ก.พ. ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 36-0011 มค. (รถเช่า) 03/02/2019 10:00 - 09/02/2019 16:00 2019-01-08 15:52:10
อนุมัติ นางสาวกุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) วันที่ 26 จตุรัสวิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี วันที่ 27 นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน พิพิธบางลำพู ถนนตก มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันที่ 28 ก.พ. นิทรศการมองไม่เห็น จามจุรีแสควร์ สามย่าน ปทุมวัน หอศิลป์กรุงเทพ ปทุมวัน TCDC ไปรษณีย์บางรัก วันที่ 1 มี.ค. MOCA bangkok จตุจักร ตันแลนด์ นิคนแอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 36-0011 มค. (รถเช่า) 26/02/2019 06:00 - 01/03/2019 21:00 2019-01-11 15:21:28
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 36-0011 มค. (รถเช่า) 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 36-0011 มค. (รถเช่า) 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ นายมณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, เลย, หนองคาย และ อุดรธานี 36-0011 มค. (รถเช่า) 01/04/2019 06:00 - 05/04/2019 18:30 2018-12-07 11:19:23
อนุมัติ นายมณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) น่าน, เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง และกำแพงเชร 36-0011 มค. (รถเช่า) 21/04/2019 06:00 - 27/04/2019 18:00 2018-12-07 10:40:35
อนุมัติ นายมณฑล วชิรโกเมน (0921521282) มณฑล วชิรโกเมน (0921521282) นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์,อุบลราชธานี, สกลนคร และเลย 36-0011 มค. (รถเช่า) 13/05/2019 06:00 - 17/05/2019 18:30 2019-01-03 14:57:15