ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0148 มค. 24/05/2018 06:00 - 24/05/2018 22:00 2018-05-15 15:40:05
อนุมัติ อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินสุวรรณภูมิ 40 - 0148 มค. 27/05/2018 08:00 - 28/05/2018 18:00 2018-01-10 11:52:29
อนุมัติ นางสาววรรณพร สารภักดิ์ (081-9880635) นายธเนศ ยืนสุข (0810600865) โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร 40 - 0148 มค. 04/06/2018 08:00 - 04/06/2018 16:00 2018-05-18 14:37:37
อนุมัติ อาจารย์ขันแก้ว มาพรม (0867144615) ปราณี คำสะอาด (183) ศึกษาดูงานที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 40 - 0148 มค. 08/06/2018 05:00 - 11/06/2018 21:00 2018-05-02 09:55:31
อนุมัติ อ.ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) พระราชวังนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขไทย 40 - 0148 มค. 25/06/2018 04:00 - 28/06/2018 21:00 2018-03-26 11:22:55
อนุมัติ Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0148 มค. 27/08/2018 06:00 - 28/08/2018 23:00 2018-03-30 15:34:22