ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผอ.จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ร่วมงานต้อนรับรัฐมนตรี 40 - 0095 มค. 23/05/2018 06:00 - 23/05/2018 22:00 2018-05-15 15:36:59
อนุมัติ อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินสุวรรณภูมิ 40 - 0095 มค. 27/05/2018 08:00 - 28/05/2018 18:00 2018-01-10 11:52:29
รออนุมัติ อ.วุฒิกร เดชกวินเลิศ (0817990161) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.เมือง จังหวัดนครพนม 40 - 0095 มค. 09/06/2018 06:00 - 10/06/2018 18:00 2018-05-20 11:26:19
อนุมัติ อ.ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) ศศิธร อ่อนเหลา (0869881352) พระราชวังนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขไทย 40 - 0095 มค. 25/06/2018 04:00 - 28/06/2018 21:00 2018-03-26 11:22:55
อนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 40 - 0095 มค. 25/07/2018 06:00 - 26/07/2018 23:00 2018-05-03 15:56:17
อนุมัติ อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 40 - 0095 มค. 26/08/2018 08:00 - 27/08/2018 16:00 2018-03-19 11:24:12