ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0985850376) อรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (0615062271) ส่ง และรับนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0095 มค. 27/02/2018 09:00 - 04/03/2018 16:00 2017-12-04 11:56:44
อนุมัติ อาจารย์สุนันทา กินรีวงศ์์ (087-8293963) อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ (0819765859) วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น.เดินทางออกจา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เวลา 09.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเลย เวลา 10.00 น. ทำพิธีเปิดค่าย เวลา 11.00 - 21.00 ทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนา วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 - 21.00 น. ทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนา วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 -11.00น. ทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนา เวลา 11.00 - 12.00 น. ทำพิธีปิดค่าย 40 - 0095 มค. 05/03/2018 05:00 - 07/03/2018 20:00 2018-02-01 16:59:06
อนุมัติ นางสาววรรณพร สารภักดิ์ (0819880635) นายธเนศ ยืนสุข (0810600865) ศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 40 - 0095 มค. 08/03/2018 04:00 - 11/03/2018 18:00 2017-12-28 22:37:40
อนุมัติ น.ส.วงศ์ผกา พิมพา (0955409199) เสาวลักษณ์ มะโนราช (0869021716) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 40 - 0095 มค. 12/03/2018 06:00 - 14/03/2018 21:00 2018-02-01 13:31:01
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0095 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50
อนุมัติ มหาวิทยาลัยขงจือ (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) ไปราชการกรุงเทพมหานคร 40 - 0095 มค. 19/03/2018 06:00 - 20/03/2018 22:00 2018-02-22 16:01:33
อนุมัติ นายธานินทร์ สิงกันยา (0862285493) ธานินทร์ สิงกันยา (0862285493) ศึกษาดูงานที่ 1. โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก อ.โพธาราม จ.กาญจนบุรี 3. พักที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 40 - 0095 มค. 21/03/2018 04:00 - 23/03/2018 23:00 2018-02-21 11:29:17
อนุมัติ Mr. Wang Heng (0956618218) Heng Wang (0956618218) เมืองปราณ ตำบล ท้ายบ้านใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม จังหวัดชลบุรีเป็นต้น 40 - 0095 มค. 27/03/2018 04:30 - 29/03/2018 23:50 2017-12-23 20:05:25
อนุมัติ นายสมพร ชุบสุวรรณ (0833445590) somporn chubsuwan (0833445590) ภูทอก ภูสิงห์ อ.ศรีวิไล แก่งอาฮง วัดอาฮงศิลาวาส อ.เมือง จ.บึงกาฬ วัดโพธิ์ชัย วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย 40 - 0095 มค. 05/04/2018 05:01 - 08/04/2018 18:00 2018-01-12 10:34:16
อนุมัติ ผู็ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์ (0866368528) ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์ (0866368528) มหาสารคาม-กรุงเทพ-เพชรบุรี 40 - 0095 มค. 19/04/2018 04:30 - 22/04/2018 19:00 2017-12-08 12:46:03
อนุมัติ อ.ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0897627366) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.เกาะช้าง จ.ตราด 40 - 0095 มค. 25/04/2018 06:00 - 27/04/2018 19:00 2018-02-08 13:46:54
อนุมัติ อาจารย์พัชรีญา อัคฮาดศรี (0969916451) พัชรีญา อัคฮาดศรี (0834005019) สนามบินสุวรรณภูมิ 40 - 0095 มค. 27/05/2018 08:00 - 28/05/2018 18:00 2018-01-10 11:52:29