ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อ.ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0804154998) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) นครราชสีมา 40 - 0054 มค. 23/01/2019 08:00 - 24/01/2019 16:00 2018-11-19 11:35:39
อนุมัติ อ.ยุพรัตน์​ ภูมิการี​ย์​ (0934419541) Yupharat Phumikari (0934419541) 1.อุดรธานี​ บ้านเชียง​ วัดป่าภูก้อน 2.​ หนองคาย​ วัดผาตากเสื้อ 3.​โคราช​ ปราสาทหินพิมาย 4.​ อุบล​ อ.เมือง 40 - 0054 มค. 25/01/2019 05:00 - 27/01/2019 20:00 2018-12-24 10:25:02
อนุมัติ นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) เดินทางจาก อาคารกิจการนักศึกษา ไป รร. สารคามพิทยาสรรพ์ เดินทางกลับจาก รร.สารคามพิทยาสรรพ์มา กองพัมนานักศึกษา 40 - 0054 มค. 30/01/2019 07:16 - 30/01/2019 22:17 2018-12-18 15:19:34
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) อสค. ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40 - 0054 มค. 31/01/2019 08:30 - 31/01/2019 17:30 2018-10-25 16:34:06
อนุมัติ อ.ยุ​พ​รัตน์​ ภูมิการีย์ (0934419541) Yupharat Phumikari (0934419541) 1.​ อุดร​ธานี​ บ้านเชียง 2.​ หนองคาย​ วัดผาตากเสื้อ 40 - 0054 มค. 01/02/2019 05:00 - 03/02/2019 20:00 2018-12-24 10:31:39
อนุมัติ อำพร แสงไชยา (0997892451) อำพร แสงไชยา (0997892451) เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 40 - 0054 มค. 04/02/2019 05:31 - 05/02/2019 18:32 2018-12-21 11:57:53
อนุมัติ นภาพร เวชกามา (080-1841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) 1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบล หนองบอนแดง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 2. สวนนงนุชพัทยา ตั้งอยู่ที่ 34/1 หมู่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 40 - 0054 มค. 06/02/2019 05:00 - 08/02/2019 17:00 2018-11-24 09:37:43
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง อำเภอธวัชบุรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0054 มค. 21/02/2019 08:30 - 21/02/2019 16:30 2019-01-04 12:11:54
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0054 มค. 22/02/2019 08:30 - 22/02/2019 16:30 2019-01-04 12:04:47
อนุมัติ อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (084-5195495) อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (0891555073) ม.ราชภัฏอุบล เขื่อนสิรินธร พุทธสถานราชธานีอโศก 40 - 0054 มค. 23/02/2019 06:00 - 25/02/2019 19:00 2018-10-09 14:45:55
อนุมัติ อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ (0897116982) ปราณี คำสะอาด (183) สัมมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 40 - 0054 มค. 02/03/2019 04:00 - 02/03/2019 19:00 2018-12-24 13:09:33
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0054 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0054 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 40 - 0054 มค. 18/03/2019 04:00 - 20/03/2019 22:00 2018-12-14 21:34:05
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) ไปราชการ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทสาคร 40 - 0054 มค. 21/03/2019 05:00 - 23/03/2019 21:00 2018-12-18 14:54:06