ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ วันทนีย์ พลวิเศษ (0897096543) wantanee polviset (0897096543) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0149 มค. 25/01/2019 07:00 - 25/01/2019 17:00 2019-01-15 21:49:42
อนุมัติ ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล (0817398644) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) ศูนย์การศึกษาภูพาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 40 - 0149 มค. 26/01/2019 06:00 - 28/01/2019 18:00 2019-01-10 13:32:41
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0149 มค. 29/01/2019 12:00 - 29/01/2019 15:00 2018-12-20 18:47:27
อนุมัติ นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง (0872173663) เดินทางจาก อาคารกิจการนักศึกษา ไป รร. สารคามพิทยาสรรพ์ เดินทางกลับจาก รร.สารคามพิทยาสรรพ์มา กองพัมนานักศึกษา 40 - 0149 มค. 30/01/2019 07:16 - 30/01/2019 22:17 2018-12-18 15:19:34
อนุมัติ นภาพร เวชกามา (0801841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 - 0149 มค. 31/01/2019 08:30 - 31/01/2019 14:00 2018-11-24 09:58:03
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง นักแสดงและผู้เข้าร่วมขบวนพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา 40 - 0149 มค. 01/02/2019 14:00 - 01/02/2019 18:00 2019-01-04 13:46:20
อนุมัติ สิรินภา ขจรโมทย์ (0945194144) นางสาวสิรินภา ขจรโมทย์ (0910611688) ร่วมงานศิลปะและวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 40 - 0149 มค. 02/02/2019 13:00 - 03/02/2019 18:00 2019-01-11 17:10:13
อนุมัติ นางสาวชมภู่ เหนือศรี (0868571427) นางสาวชมภู่ เหนือศรี (0868571427) อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 40 - 0149 มค. 08/02/2019 05:25 - 10/02/2019 19:00 2019-01-08 11:27:50
อนุมัติ นางนิภา พรมไชย (08-33338636) นิภา พรมไชย (0833338636) บ้านเลขที่ 182/5 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0149 มค. 16/02/2019 10:00 - 16/02/2019 15:00 2019-01-17 14:35:12
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง อำเภอธวัชบุรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0149 มค. 21/02/2019 08:30 - 21/02/2019 16:30 2019-01-04 12:13:11
อนุมัติ นายยอดชาย อัครโคตร (0815789576) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0149 มค. 22/02/2019 08:30 - 22/02/2019 16:30 2019-01-04 12:10:05
อนุมัติ นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นางยุพิน อุดมชัย (0847877619) นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงจรจัด และสวนสัตว์เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 40 - 0149 มค. 25/02/2019 07:00 - 25/02/2019 20:00 2019-01-15 14:40:31
อนุมัติ นางสาวกุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) วันที่ 26 จตุรัสวิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี วันที่ 27 นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน พิพิธบางลำพู ถนนตก มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ศิริราช วันที่ 28 ก.พ. นิทรศการมองไม่เห็น จามจุรีแสควร์ สามย่าน ปทุมวัน หอศิลป์กรุงเทพ ปทุมวัน TCDC ไปรษณีย์บางรัก วันที่ 1 มี.ค. MOCA bangkok จตุจักร ตันแลนด์ นิคนแอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 40 - 0149 มค. 26/02/2019 06:00 - 01/03/2019 21:00 2019-01-11 15:21:28
รออนุมัติ นาย อัฐชัย ชฎา (0890570826) อัฐชัย ชฎา (0890570826) เดินทางจาก ม. ราชภัฏมหาสารคามไปร่วมงานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ยัง ม. ราชภัฏอุดรธานี ระยะทาง 190*2 กิโลเมตร และเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงอีก 52*2 กิโลเมตร 40 - 0149 มค. 02/03/2019 04:00 - 02/03/2019 23:00 2019-01-14 10:30:08
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0149 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0149 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19
อนุมัติ นายปริญญา เปรมโต (087-7713558) นายปริญญา เปรมโต (0877713558) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 40 - 0149 มค. 19/03/2019 05:30 - 21/03/2019 21:00 2018-12-18 23:15:30