ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ อาจารย์กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง (0898898454) -ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา -พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง5 ปทุมธานี -นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน กทม. -มิวเซียมสยาม พระนคร กทม. -อพวช. จามจุรีแสคว ปทุมวัน กทม. -ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข นิคมโรจน์ จ.พระนครศรีอยุธยา 40 - 0149 มค. 28/02/2018 05:00 - 02/03/2018 21:00 2018-01-05 14:22:42
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (085-7470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปโครงการอ.โกสุมพิสัย 40 - 0149 มค. 05/03/2018 07:30 - 05/03/2018 16:30 2018-02-22 14:47:52
อนุมัติ นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล (043722624) ดวงจันทร์ ดวงเวียงคำ (0935755527) เข้าซ่อม 40 - 0149 มค. 06/03/2018 05:00 - 08/03/2018 22:00 2018-02-23 11:07:25
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) รับปริญญาบัตร จังหวัดสกลนคร 40 - 0149 มค. 16/03/2018 09:00 - 18/03/2018 20:00 2017-12-21 09:48:50
อนุมัติ อ.จักรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 40 - 0149 มค. 22/03/2018 07:00 - 23/03/2018 17:00 2018-01-26 10:52:57
อนุมัติ อ.จักรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ (0855518515) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) กรุงเทพมหานคร 40 - 0149 มค. 26/03/2018 05:30 - 27/03/2018 18:00 2018-01-26 10:50:21
อนุมัติ นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) อภิรัตน์ พุทธิดิลก (0844094094) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 40 - 0149 มค. 04/04/2018 04:00 - 07/04/2018 16:30 2018-02-20 11:30:20