ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 22/01/2019 08:30 - 22/01/2019 17:30 2019-01-10 12:57:13
อนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 40 - 0058 มค. 23/01/2019 09:00 - 23/01/2019 17:00 2019-01-07 15:28:43
อนุมัติ สุมินทร์ญา ทีทา (0956501551) สุมินทร์ญา ทีทา (0956501551) วัดป่าสถานสงเคราะห์ 40 - 0058 มค. 26/01/2019 05:30 - 26/01/2019 16:00 2019-01-02 10:22:30
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) รับ-ส่ง นักแสดงพิธีเปิดบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 01/02/2019 16:00 - 01/02/2019 18:30 2019-01-04 14:23:20
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0058 มค. 03/03/2019 08:00 - 10/03/2019 20:00 2018-10-07 11:31:49
อนุมัติ ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) ดลนภา ไชยหันขวา (0899413569) แข่งกีฬาบุคลากร ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 40 - 0058 มค. 11/03/2019 07:28 - 13/03/2019 16:28 2018-10-08 11:29:19