ข้อมูลรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No รูปรถ รถ รายละเอียดรถ สถานะ ผู้รับผิดขอบ
1 รถเก๋ง กข.7842 มค. โตโยต้า อแวนซา (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
2 รถเก๋ง โตโยต้า (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายธนกฤต เศษวงศ์
3 รถเก๋ง กต.80 มหาสารคาม TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายสังวาล ตุติ
4 รถเก๋ง กค.2882 มค. TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ใช้งาน นายวัฒนา สายจันทร์
5 รถเก๋ง กค.6342 มค. TOYOTA/Innova (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
6 รถเก๋ง กข.3801 มค. TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
7 รถแวนด์ กค 1749 มค. อีซูซุ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสันติ อุปแสน
8 รถแวนด์ กค 7137 มค. มิซูบิชิ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์
9 รถตู้ นข 975 มค. โตโยต้า ไฮเอซ (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายยุทธพงศ์ ชาธิพา
10 รถตู้ นข 2425 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์
11 รถตู้ นข 2575 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสมชาย ลาจ้อย
12 รถตู้ 36-0011 มค. (รถเช่า) โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายชัยเชษฐ์ บุญใบ
13 รถตู้ ฮม.7167 กทม. (รถเช่า) โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ
14 รถตู้ นข.677 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายวัฒนา สายจันทร์
15 รถตู้ นข.151 โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์
16 รถตู้ นข.1129 มค. โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสำราญ รัตนจันทร์
17 รถตู้ รถโตโยต้าพรีอุส โตโยต้าพรีอุส (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายสังวาล ตุติ
18 รถบรรทุก 6 ล้อ 40 - 0058 มค. ฮีโน่ (25 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายธวัชชัย สุยอย
19 รถมินิบัสพัดลม 40 - 0051 มค. ฮีโน่ (34 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
20 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0149 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล
21 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0150 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายคมสรรค์ อาจหาญ
22 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0054 มค. วอลโว่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
23 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0095 มค. ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ใช้งาน นายสำราญ รัตนจันทร์
24 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0148 มค. ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายวิชัย สินสว่าง
25 รถรับรองอธิการบดีและนายกสภาฯ กง 8282 มค. ฮุนได (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสังวาล ตุติ
26 รถดับเพลิง 81 - 9737 มค. ฮีโน่ (0 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสุภาพ อุปแสน
27 รถแบคโฮ รถขุดไฮดรอลิก วอลโว่ (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสุภาพ อุปแสน
28 รถแทร็กเตอร์ รถแทร็กเตอร์ แทร็กเตอร์ (1 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสุภาพ อุปแสน
29 กระบะบรรทุก 81-6030 ฮีโน่ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายธงชัย ฝางมาลา
30 กระบะบรรทุก บบ.5079 มค. นิสสัน (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์
31 กระบะบรรทุก บพ.7610 มค. นิสสัน (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเดชา จันทรสิทธิ์
32 กระบะบรรทุก บฉ 9147 มค nissan (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว