ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2425 มค. 04/03/2021 08:30 - 04/03/2021 16:30 2021-02-05 14:10:18
อนุมัติ อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ (0652654196) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวักกาฬสินธุ์ นข 2425 มค. 05/03/2021 08:00 - 07/03/2021 19:00 2021-02-19 09:39:05
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 09/03/2021 09:00 - 09/03/2021 14:00 2021-02-11 23:36:56
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านโคกก่อ หมู่ 1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 10/03/2021 08:00 - 10/03/2021 17:30 2021-02-11 23:41:01
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2425 มค. 11/03/2021 08:30 - 11/03/2021 16:30 2021-02-05 14:46:33
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 12/03/2021 07:00 - 12/03/2021 18:00 2021-02-11 22:30:51
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) จากตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 16/03/2021 09:00 - 16/03/2021 14:00 2021-02-11 22:39:44
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2425 มค. 17/03/2021 08:30 - 17/03/2021 16:30 2021-02-05 15:26:24
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ออกเดินทางจากตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 19/03/2021 08:30 - 19/03/2021 16:30 2021-02-18 18:34:17
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข 2425 มค. 25/03/2021 08:30 - 25/03/2021 16:30 2021-02-05 15:38:44
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 26/03/2021 08:15 - 26/03/2021 16:15 2020-12-28 15:15:46
รออนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 02/04/2021 08:30 - 02/04/2021 16:30 2021-02-23 14:41:38
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 30/04/2021 08:26 - 30/04/2021 16:26 2020-12-28 15:27:10
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 28/05/2021 08:34 - 28/05/2021 16:34 2020-12-28 15:35:26
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 25/06/2021 08:39 - 25/06/2021 16:39 2020-12-28 15:40:18
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 30/07/2021 08:45 - 30/07/2021 16:45 2020-12-28 15:46:18
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 27/08/2021 08:50 - 27/08/2021 16:50 2020-12-28 15:51:17
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 24/09/2021 08:59 - 24/09/2021 16:01 2020-12-28 16:01:32
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 29/10/2021 08:07 - 29/10/2021 16:07 2020-12-28 16:08:39
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 26/11/2021 08:13 - 26/11/2021 16:13 2020-12-28 16:14:19
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นข 2425 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเที่ยง นข 2425 มค. 24/12/2021 08:19 - 24/12/2021 16:19 2020-12-28 16:20:15