ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) ออกสำรวจพื้นที่ วัดป่าหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นข 2425 มค. 01/10/2020 09:00 - 01/10/2020 13:00 2020-09-28 14:58:46
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) บริการรับ-ส่งพระ นข 2425 มค. 09/10/2020 17:15 - 09/10/2020 19:00 2020-09-29 09:58:35
อนุมัติ รพีพรรณ แพงวิเศษ (0615855709) รพีพรรณ แพงวิเศษ (155) บริการผู้ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วัดป่าหนองยาง บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นข 2425 มค. 10/10/2020 07:00 - 10/10/2020 14:30 2020-09-29 10:30:17
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สกลนคร นข 2425 มค. 15/10/2020 08:01 - 20/10/2020 16:01 2020-09-16 09:02:46
อนุมัติ อาจารย์นัชชา อู่เงิน (098-189-8968) นัชชา อู่เงิน (0981898968) สนามบินขอนแก่น นข 2425 มค. 05/11/2020 13:00 - 05/11/2020 21:26 2020-09-27 18:40:10
อนุมัติ อาจารย์นัชชา อู่เงิน (098-189-8968) นัชชา อู่เงิน (0981898968) สนามบินขอนแก่น นข 2425 มค. 06/11/2020 13:00 - 06/11/2020 19:00 2020-09-27 18:44:51
อนุมัติ ชุมแพร บุญยืน (0840273727) ชุมแพร บุญยืน (0840273727) หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันไทยญี่ปุ่น ห้องสมุดโรงเรียนบดินเดชา 4 นข 2425 มค. 25/11/2020 06:00 - 28/11/2020 21:00 2020-09-24 17:14:36
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นข 2425 มค. 07/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2020-09-16 15:06:22