ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค 7137 มค. 03/03/2021 08:30 - 03/03/2021 16:30 2021-02-05 14:07:35
อนุมัติ นางสาวกาญจนา ครูพิพรม (0879446491) กาญจนา ครูพิพรม (0879446491) โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 05/03/2021 09:00 - 08/03/2021 18:00 2020-10-19 09:46:18
อนุมัติ นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) นายธนชัย ใจซื่อ (0857470991) ไปร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กค 7137 มค. 10/03/2021 07:00 - 10/03/2021 17:00 2021-02-24 15:29:39
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค 7137 มค. 12/03/2021 08:30 - 12/03/2021 16:30 2021-02-05 14:49:06
อนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้แชมป์เปี้ยวชิพ ณ กรุงเทพมหานคร กค 7137 มค. 14/03/2021 08:00 - 15/03/2021 20:00 2021-03-01 16:07:09
อนุมัติ นิภา พรมไชย (08-33338636) นิภา พรมไชย (0833338636) สนามบินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 18/03/2021 06:00 - 18/03/2021 16:30 2021-02-24 14:22:48
อนุมัติ นิภา พรมไชย (08-33338636) นิภา พรมไชย (0833338636) สนามบินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กค 7137 มค. 21/03/2021 08:30 - 21/03/2021 21:30 2021-02-24 14:26:38
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค 7137 มค. 22/03/2021 08:32 - 22/03/2021 16:32 2021-02-05 15:33:48
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 26/03/2021 08:12 - 26/03/2021 16:12 2020-12-28 15:13:10
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กค 7137 มค. 30/03/2021 08:30 - 30/03/2021 16:30 2021-02-05 15:43:38
รออนุมัติ นางสาวเกวลิน ตรีกุล (0982199970) นิภา พรมไชย (0833338636) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กค 7137 มค. 31/03/2021 07:30 - 31/03/2021 15:30 2021-03-02 13:48:03
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 30/04/2021 07:29 - 30/04/2021 16:29 2020-12-28 15:29:31
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 28/05/2021 07:32 - 28/05/2021 16:32 2020-12-28 15:32:40
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 24/06/2021 08:37 - 25/06/2021 16:37 2020-12-28 15:37:53
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 29/07/2021 08:43 - 30/07/2021 16:43 2020-12-28 15:43:28
อนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 26/08/2021 08:48 - 27/08/2021 16:48 2020-12-28 15:48:39
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 23/09/2021 08:53 - 24/09/2021 16:53 2020-12-28 15:54:16
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 28/10/2021 08:04 - 29/10/2021 16:04 2020-12-28 16:05:09
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 25/11/2021 08:11 - 26/11/2021 16:11 2020-12-28 16:11:50
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กค 7137 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17
รออนุมัติ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์ (0871156005) รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สนามบิน จ. ร้อยเอ็ด กค 7137 มค. 23/12/2021 08:16 - 24/12/2021 16:16 2020-12-28 16:17:09