ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ นางสาวสิรินภา ขจรโมทย์ (0947949355) นางสาวสิรินภา ขจรโมทย์ (0910611688) กิจกรรมบูรณาการรายวิชาศิลปะเพื่องานธุรกิจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มมะม่วงมหาชนก บ้านหนองบัวชุม ต.หนองหิน อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นำโดย อ. สิรินภา ขจรโมทย 0947949355 นข.1927 มค. 05/03/2021 08:00 - 05/03/2021 18:30 2021-03-02 12:56:33
อนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) อ.เมือง จ.สุรินทร์ นข.1927 มค. 07/03/2021 06:00 - 07/03/2021 18:00 2021-03-01 14:41:05
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข.1927 มค. 09/03/2021 08:32 - 09/03/2021 16:32 2021-02-05 14:36:06
อนุมัติ ผศ.นภาพร เวชกามา (0801841014) นภาพร เวชกามา (0801841014) - อบรมการเตรียมดินในการปลูกหอมแบ่ง - การจัดการศัตรูหอมแบ่ง ณ บ้านโคกกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นข.1927 มค. 10/03/2021 07:30 - 10/03/2021 17:00 2021-02-23 12:51:33
อนุมัติ อ.พิทักษ์ ธรรมะ (0652654196) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดกาฬสินธุ์ นข.1927 มค. 12/03/2021 08:30 - 14/03/2021 17:00 2021-02-19 10:25:11
อนุมัติ ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0901636661) ธิดารัตน์ อัฐกิจ (0846137987) รร.บานไผ่ จ.ขอนแก่น นข.1927 มค. 15/03/2021 07:00 - 15/03/2021 16:30 2021-02-22 16:23:07
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นข.1927 มค. 17/03/2021 08:00 - 17/03/2021 17:00 2021-02-11 22:44:39
อนุมัติ ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ธารีรัตน์ ขูลีลัง (0956596446) ออกเดินทางจากตึก 34 คณะวิทยาการจัดการ ไป อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นข.1927 มค. 18/03/2021 09:00 - 18/03/2021 13:00 2021-02-18 18:27:11
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข.1927 มค. 19/03/2021 08:30 - 19/03/2021 16:31 2021-02-05 15:31:44
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม นข.1927 มค. 26/03/2021 08:30 - 26/03/2021 16:30 2021-02-05 15:40:26
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ใช้บริการงานกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิติแชมเปี้ยนชิพฯ ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นข.1927 มค. 25/04/2021 08:00 - 30/04/2021 20:00 2021-03-01 11:02:50
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นข.1927 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17