ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
รออนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นข.1927 มค. 05/10/2020 08:00 - 09/10/2020 16:00 2020-09-24 10:13:55
รออนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นข.1927 มค. 12/10/2020 08:00 - 16/10/2020 16:00 2020-09-24 10:16:07
รออนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นข.1927 มค. 19/10/2020 08:00 - 23/10/2020 16:00 2020-09-24 10:25:31
รออนุมัติ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช (0815745776) นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ (0844281981) พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นข.1927 มค. 26/10/2020 08:00 - 30/10/2020 16:00 2020-09-24 10:40:21