ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ นางวัชพร จำปาศรี (0804108577) จักรกริช ชัยวิเศษ (0883373364) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กธ 80 มค. 02/03/2021 17:00 - 02/03/2021 20:30 2021-03-02 09:41:35
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กธ 80 มค. 05/03/2021 08:22 - 05/03/2021 16:30 2021-02-05 14:23:59
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กธ 80 มค. 16/03/2021 16:30 - 16/03/2021 16:30 2021-02-05 15:18:46
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม กธ 80 มค. 24/03/2021 08:36 - 24/03/2021 16:36 2021-02-05 15:37:00
รออนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม กธ 80 มค. 01/04/2021 08:30 - 01/04/2021 16:30 2021-02-23 14:39:18