ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0148 มค. 16/03/2021 16:30 - 16/03/2021 16:30 2021-02-05 15:18:46
รออนุมัติ อาจารย์พิพัฒน์ สินเธาว์ (0924662948) ปราณี คำสะอาด (183) จัดค่ายคณิตศาสตร์ประถมศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 40 - 0148 มค. 19/03/2021 06:00 - 19/03/2021 17:00 2021-03-02 10:59:24
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0148 มค. 24/03/2021 08:36 - 24/03/2021 16:36 2021-02-05 15:37:00
รออนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40 - 0148 มค. 01/04/2021 08:30 - 01/04/2021 16:30 2021-02-23 14:39:18
อนุมัติ อาจารย์พัชรี วงษาสน (0875462356) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ไปโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 40 - 0148 มค. 12/05/2021 04:00 - 14/05/2021 22:00 2021-02-24 14:17:44
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0148 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17