ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 04/03/2021 08:30 - 04/03/2021 16:30 2021-02-05 14:10:18
อนุมัติ นายสันติ อุปแสน (0981751819) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) ต. บ้านโสกเชือก อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 40 - 0095 มค. 07/03/2021 07:00 - 07/03/2021 15:00 2021-03-01 10:48:50
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 08/03/2021 08:30 - 08/03/2021 16:31 2021-02-05 14:31:38
อนุมัติ นายเพ็ญชาย เวียงใต้ (0866469595) นายเพ็ญชาย เวียงใต้ (0866469595) พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 10/03/2021 08:00 - 12/03/2021 19:00 2021-02-24 09:50:01
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 19/03/2021 08:30 - 19/03/2021 16:31 2021-02-05 15:31:44
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0095 มค. 26/03/2021 08:30 - 26/03/2021 16:30 2021-02-05 15:40:26
อนุมัติ อาจารย์พัชรี วงษาสน (0875462356) ฐิติ ศรีสารคาม (0930766910) ไปโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 40 - 0095 มค. 12/05/2021 04:00 - 14/05/2021 22:00 2021-02-24 14:17:44
อนุมัติ นายสุทธิ แสงไชยราช (0817685433) สุดารัตน์ กองพลพรหม (0867157870) ร่วมงานมงคลสมรส ณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 40 - 0095 มค. 22/05/2021 08:00 - 22/05/2021 15:00 2021-02-19 15:11:51
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0095 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17