ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รามนรี นนทภา (0862237532) รามนรี นนทภา (0862237532) โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 40 - 0149 มค. 04/03/2021 07:00 - 05/03/2021 17:00 2021-02-05 11:39:54
อนุมัติ อ.ธเนศ ยืนสุข (0952155656) นายธเนศ ยืนสุข (0810600865) บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) 40 - 0149 มค. 08/03/2021 07:00 - 08/03/2021 17:00 2021-02-25 15:47:06
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 09/03/2021 08:32 - 09/03/2021 16:32 2021-02-05 14:36:06
อนุมัติ อ.กานสินีย์ ทิพย์มณเทียร (0953652975) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดกาฬสินธุ์ 40 - 0149 มค. 11/03/2021 08:30 - 12/03/2021 17:00 2021-02-19 10:22:40
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 15/03/2021 08:30 - 15/03/2021 16:30 2021-02-05 15:03:34
อนุมัติ นางสาวอมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) อมรรัตน์ ไชยทุม (0934956595) โรงแรมนาวา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย 40 - 0149 มค. 16/03/2021 07:00 - 18/03/2021 20:00 2020-12-04 16:11:10
อนุมัติ นายฉลอง อุทัยแสน (0868607523) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) ชลบุรี 40 - 0149 มค. 26/03/2021 08:30 - 28/03/2021 16:30 2021-02-15 10:24:31
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0149 มค. 29/03/2021 08:30 - 29/03/2021 16:30 2021-02-05 15:42:07
อนุมัติ อาจารย์ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล (0968245324) จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ (0804154998) จังหวัดนครพนม 40 - 0149 มค. 07/04/2021 08:30 - 09/04/2021 17:00 2021-02-19 10:30:00
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ใช้บริการงานกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิติแชมเปี้ยนชิพฯ ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0149 มค. 25/04/2021 08:00 - 30/04/2021 20:00 2021-03-01 11:02:50
รออนุมัติ สมชาย กางสำโรง (08-62218057) นิภา พรมไชย (0833338636) บ้านโคกสูง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 40 - 0149 มค. 09/05/2021 05:00 - 09/05/2021 16:30 2021-03-01 10:10:01
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0149 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17