ปฏิทินการจองยานพาหนะ

สถานะ ชื่อผู้จอง ผู้ประสานงาน สถานที่ไป รถ วันไป-กลับ วันที่ทำรายการ
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 03/03/2021 08:30 - 03/03/2021 16:30 2021-02-05 14:07:35
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 12/03/2021 08:30 - 12/03/2021 16:30 2021-02-05 14:49:06
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 22/03/2021 08:32 - 22/03/2021 16:32 2021-02-05 15:33:48
อนุมัติ บริการส่วนกลาง (0971542617) สุวิชญา มิตระวิจารณ์ (0883318512) เวรบริการส่วนกลาง พื้นที่ อ. เมือง จ. มหาสารคาม 40 - 0058 มค. 30/03/2021 08:30 - 30/03/2021 16:30 2021-02-05 15:43:38
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ใช้บริการงานกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิติแชมเปี้ยนชิพฯ ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 40 - 0058 มค. 25/04/2021 08:00 - 30/04/2021 20:00 2021-03-01 11:02:50
รออนุมัติ นายเมธี จักณารายณ์ (0951693083) นายเมธี จักณารายณ์ (0870348480) ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทวยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 - 0058 มค. 03/12/2021 08:00 - 17/12/2021 20:00 2021-03-01 10:58:17