ข้อมูลรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No รูปรถ รถ รายละเอียดรถ สถานะ ผู้รับผิดขอบ
1 รถเก๋ง กข.7842 มค. โตโยต้า อแวนซา (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง เวรบริการส่วนกลาง
2 รถเก๋ง กต.80 มหาสารคาม TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
3 รถเก๋ง กค.2882 มค. TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
4 รถแวนด์ กค 1749 มค. อีซูซุ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
5 รถแวนด์ กค 7137 มค. มิซูบิชิ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์
6 รถแวนด์ กค.6342 มค. TOYOTA/Innova (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์
7 รถตู้ นข 2425 มค. โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสังวาล ตุติ
8 รถตู้ นข 2575 มค. โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์
9 รถตู้ กง 8282 มค. ฮุนได (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ
10 รถตู้ นข.151 โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าและโทรศัพท์
11 รถตู้ กธ 80 มค. โตโยต้า (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายวิชัย สินสว่าง
12 รถตู้ นข.1927 มค. โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายไพรัตน์ โคตะโน
13 รถบรรทุก 6 ล้อ 40 - 0058 มค. ฮีโน่ (25 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสมชาย ลาจ้อย
14 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0149 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายธวัชชัย สุยอย
15 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0150 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายคมสรรค์ อาจหาญ
16 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0148 มค. ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายรุ่งรวี ไชยมาตย์
17 รถบัสปรับอากาศ 40-0095 มค ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง เวรบริการส่วนกลาง
18 กระบะบรรทุก บบ.5079 มค. นิสสัน (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
19 กระบะบรรทุก บฉ 9147 มค nissan (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และบริการ
20 กระบะบรรทุก 81-6030 ฮีโน่ (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง งานประปาและสุขาภิบาล
21 กระบะบรรทุก รถเครน ฮีโน่ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าและโทรศัพท์