ข้อมูลรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

No รูปรถ รถ รายละเอียดรถ สถานะ ผู้รับผิดขอบ
1 รถเก๋ง กข.7842 มค. โตโยต้า อแวนซา (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
2 รถเก๋ง กต.80 มหาสารคาม TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
3 รถเก๋ง กค.2882 มค. TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ใช้งาน นายวัฒนา สายจันทร์
4 รถเก๋ง กค.6342 มค. TOYOTA/Innova (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
5 รถเก๋ง กข.3801 มค. TOYOTA/Camy (4 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
6 รถแวนด์ กค 1749 มค. อีซูซุ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
7 รถแวนด์ กค 7137 มค. มิซูบิชิ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายอำนาจ ไชยประสิทธิ์
8 รถตู้ นข 2425 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายสุภาณุพงษ์ สระคูพันธ์
9 รถตู้ นข 2575 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายณัฐกร เธียรไชยภูมิ
10 รถตู้ กง 8282 มค. ฮุนได (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
11 รถตู้ นข 3889 มค. (รถเช่า) โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายฉัชวัลย์ อัคเนตร
12 รถตู้ นข.677 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง -
13 รถตู้ นข.151 โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายรัตติกาล พิมพ์สวรรค์
14 รถตู้ นข.1129 มค. โตโยต้า (10 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง -
15 รถตู้ กธ 80 มค. โตโยต้า (7 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ใช้งาน นายสังวาล ตุติ
16 รถตู้ นข.1927 มค. โตโยต้า (12 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายไพรัตน์ โคตะโน
17 รถบรรทุก 6 ล้อ 40 - 0058 มค. ฮีโน่ (25 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายสมชาย ลาจ้อย
18 รถมินิบัสพัดลม 40 - 0051 มค. ฮีโน่ (34 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
19 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0149 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายธวัชชัย สุยอย
20 รถมินิบัสปรับอากาศ 40 - 0150 มค. ฮีโน่ (24 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายคมสรรค์ อาจหาญ
21 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0054 มค. วอลโว่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ
22 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0095 มค. ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ใช้งาน นายสำราญ รัตนจันทร์
23 รถบัสปรับอากาศ 40 - 0148 มค. ฮีโน่ (45 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ใช้งาน นายวิชัย สินสว่าง
24 กระบะบรรทุก บบ.5079 มค. นิสสัน (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายเปรมศักดิ์ สิทธิจันทร์
25 กระบะบรรทุก บฉ 9147 มค nissan (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายพูนศักดิ์ วงษ์แก้ว
26 กระบะบรรทุก 81-6030 ฮีโน่ (2 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง ดีเซล ซ่อมบำรุง นายชูถิ่น แสงพิมพ์ตระกูล
27 กระบะบรรทุก รถเครน ฮีโน่ (5 ที่นั่ง) เชื้อเพลิง เบนซิน ซ่อมบำรุง นายเสกสรรค์ ไชยสุพรรณ